dakdekker in Hoorn – De Dakkunstenaar

Dakbedekken in Oostenrijk!
Dakbedekken begint met een goede planning.
Dakdekker Bas de Vries

.

De Dakkunstenaar Hoorn

“De Dakkunstenaar” is een kleinschalig dakbedekkersbedrijf. Met 25 jaar in het dakbedekken zijn er weinig situaties waar wij geen raad mee weten. Voor ons is het een uitdaging bij iedere klus een passende oplossing te bieden. Waar enigszins mogelijk bieden wij oplossingen op maat: waar een kleine gerichte reparatie mogelijk is, wordt geen rigoureuze renovatie aanbevolen. 

Wij hechten veel waarde aan een degelijke beoordeling van de situatie van uw dak, met daarna goed overleg over wat nodig is enerzijds en financieel haalbaar is anderzijds. 

Eigenaar Bas de Vries:
Mijn werkgebied is beperkt tot de kop van Noord-Holland daardoor is het mogelijk om een vaste klantenkring op te bouwen. Mensen weten wat ze aan mij hebben. De Westfriese nuchterheid spreekt mij aan: met mijn opdrachtgever streef ik altijd om duidelijk te communiceren over prijs en aanpak, zodat de verwachtingen die er zijn zo goed mogelijk overeenkomen met het geleverde werk.

Contact 
    •    06- 572 358 91 
    •    info@dakkunstenaar.nl 

dakbedekking - goede planning
Dakdekker in Hoorn. Logo.
Dakbeschot aanbrengen.